Příspěvky označeny ‘pojištění dětí’

pojištění,pojištění dětí

Pojištění dětí

Pojištění dětí při svatbě: Jde o formu kapitálového životního pojištění. Zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití. Sjednává se pro děti do věku 19 až 25 let. Sjednaná pojistná částka, při pojištění dětí, je vyplacena dítěti při dožití u příležitosti uzavření sňatku nebo formou stipendia po stanovenou dobu. Dojde­‑li k úmrtí pojištěnce v době trvání pojištění, končí povinnost platit pojistné, […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015