Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního úvěru

Bankou financovaným vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby, který následně od vývozce odkoupí banka bez možnosti zpětného vrácení. U krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru může být platba odložena nejdéle po dobu 2 let. Při pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního úvěru je pojištěným banka, a to proti riziku, že zahraniční dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku. Pojistnou smlouvu podepisuje také vývozce, který se zaručuje, že splní všechny své závazky a žádným způsobem neohrozí splacení úvěru.

Informace o předmětu pojištění, pojistné události a výši pojištění naleznete v článku Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru.

 

Štítky:, , , , ,

Expansia 2005 - 2015