Způsoby pojištění právní ochrany

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY ŘIDIČŮ

Pojištění řidičů poskytuje právní ochranu pojištěnci v případě, že mu způsobí škodu druhá osoba.
Je určeno především řidičům z povolání.

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY VLASTNÍKŮ VOZIDEL

Pojištění vlastníků vozidel je produkt, který chrání vlastníka, držitele a řidiče vozidla uvedeného v pojistné smlouvě a vztahuje se i na spolucestující osoby oprávněné toto vozidlo užívat.

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY RODINY

Vztahuje se na události, které se mohou stát jednotlivým členům rodiny jako chodcům, cyklistům, rekreantům, cestujícím v hromadné dopravě apod.
Vztahuje se i na řešení právních problémů rodiny v souvislosti s jejich majetkem (nevztahuje se na problémy týkající se motorových vozidel).

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY NEMOVITOSTI

Chrání vlastníky a nájemce nemovitostí, které jsou používány k soukromému nevýdělečnému účelu, v případě právních problémů souvisejících s pojištěnou nemovitostí (vztahuje se na byt, bytovou jednotku, chatu, chalupu, rodinný domek, garáž apod.).

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PODNIKATELŮ

Pojistný produkt určený zejména menším firmám a podnikatelům, kterým je poskytována právní ochrana při událostech vzniklých v rámci jejich podnikatelské činnosti.
Ve smlouvě musí být vždy charakterizován předmět podnikání.

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH SPORECH

Poskytuje právní ochranu pojištěnému jako zaměstnanci při plnění pracovních povinností.
Je určeno k pokrytí případných pracovněprávních sporů.
Pomáhá při komplikacích s odškodněním pracovního úrazu.
Chrání v případě nařčení z nedbalosti.
Zastupuje pojištěného ve sporech týkajících se Zákoníku práce.

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PŘI ÚRAZU

Produkt, který poskytuje ochranu v případě problémů s odškodněním úrazu z odpovědnostního nebo soukromého pojištění.

Štítky:,

Expansia 2005 - 2015