Živelní pojištění podnikatelů

Živelní pojištění podnikatelů je určeno pro malé a střední podnikatele.
Předmětem živelního pojištění podnikatelů je pojištění budov, hal a jiných staveb, dále movitých věcí a zásob.

Pojistná rizika:
– požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla či jím přepravovaného nákladu;
– povodně či záplavy;
– vichřice a krupobití;
– sesuvy půdy, ledu nebo sněhu, zřícení skal či uvolnění a sesuv zeminy či laviny;
– zemětřesení;
– pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
– škody způsobené zatížením množstvím sněhu nebo námrazy;
– poškození nebo zničení majetku vodou z vodovodních zařízení nebo párou z topných systémů.

Živelní pojištění podnikatelů lze sjednat najednou nebo v rámci sdruženého pojištění.
K živelnímu pojištění podnikatelů lze sjednat také následující připojištění:
– připojištění skel;
– připojištění přepravy;
– připojištění nárazu do dopravního prostředku.

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015