Příspěvky označeny ‘živelní pojištění’

pojištění budov,pojištění movitých věcí,pojištění podnikatelů,živelní pojištění

Živelní pojištění podnikatelů

Živelní pojištění podnikatelů je určeno pro malé a střední podnikatele. Předmětem živelního pojištění podnikatelů je pojištění budov, hal a jiných staveb, dále movitých věcí a zásob. Pojistná rizika: – požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla či jím přepravovaného nákladu; – povodně či záplavy; – vichřice a krupobití; – sesuvy půdy, ledu nebo sněhu, […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015