Příspěvky označeny ‘pojištění úvěru na financování investic’

pojištění,pojištění úvěru na financování investic,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí

Pojištění úvěru na financování investic Úvěrem na financování investice v zahraničí je úvěr poskytnutý bankou na pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného či finančního majetku do zahraniční společnosti ovládané českým investorem, nebo na akvizici zahraniční společnosti českým investorem a případně i na provozní financování zahraniční společnosti. Při pojištění úvěru na financování investic může být pojištěn pouze ten […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015