Příspěvky označeny ‘pojištění dopravce’

pojištění,pojištění dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění dopravce: Smluvní dopravci a ostatní subjekty podílející se na organizaci přepravy jsou v případě vzniku škody na přepravovaném nákladu povinni ji uhradit, pokud jsou za ni v souladu s právními předpisy nebo mezinárodními úmluvami shledáni odpovědnými. Pojištění dopravce je určeno především subjektům podnikajícím v silniční dopravě. Chrání dopravce před rizikem, kterému je vystaven při […]

Celý článek

Expansia 2005 - 2015