Povinné ručení

Uzavřít povinné ručení je povinné ze zákona.
Pojištění se vztahuje na každého majitele nebo spolumajitele motorového vozidla provozovaného na veřejných komunikacích.
Za ignorování této povinnosti hrozí majiteli pokuta až do výše 40 000 Kč; pokud jako nepojištěný navíc způsobí vozidlem škodu na zdraví nebo majetku jiné osoby, musí uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků.
Povinné ručení poskytuje krytí v případě škody způsobené provozem motorového vozidla.
Povinné ručení je platné i za hranicemi ČR (zelená karta, která se vydává na požádání a v některých zemích je podmínkou přejezdu přes hranice); nicméně je třeba se předem informovat.
Hradí škodu na cizím majetku; škoda na vašem vozidle je hrazena z havarijního pojištění.
Povinné ručení se nevztahuje na vozidla s cizí státní poznávací značkou a vozidla ve vlastnictví osoby nebo firmy s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území ČR.
Povinné ručení se rovněž nevztahuje na vozidla zařazená do integrovaného záchranného systému, invalidní vozíky a trolejbusy.
povinného ručení nejsou hrazeny škody, za které je řidič odpovědný sám sobě nebo osobě blízké (se kterou žil v době vzniku škody ve společné domácnosti), s výjimkou škod na zdraví osoby blízké.
Pojišťovny nabízí různé limity pojistného v rozmezí od 35 milionů korun do 100 milionů korun za škody způsobené na zdraví a škody způsobené na majetku, pro každou zvlášť.
Pojišťovny nabízí řidičům bonusy (slevy pojistného) až 50% za jízdu bez nehod a naopak udělují malusy (zvýšení pojistného) řidičům, kteří jsou častými viníky nehod.

povinného ručení se hradí:
– škody na věci
– nutné náklady na odstranění způsobených škod
– škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením
– náklady na léčebné výlohy zraněných
– škody s povahou ušlého zisku
– náklady na právní zastoupení ve věci poškozeného, dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Štítky:, ,

Expansia 2005 - 2015