Pojištění farem

Zemědělské pojištěnípojištění farem zahrnuje klasickou ochranu proti ztrátě na výnosech u plodin při škodách způsobených klimatickými riziky – krupobití a povodně, součástí pojištění je také pojištění zemědělského majetku a strojů proti živelným pohromám. Nicméně vyskytují se zde i specifická rizika, která představují například výskyt nových onemocnění nebo nákaz ohrožujících chovy hospodářských zvířat.

Pojištění farem je určeno především k pojištění zemědělských staveb, techniky, zásob a věcí nacházejících se na území České republiky a zároveň sloužících k zemědělské výrobě nebo výrobní spotřebě zemědělského podniku – farmy.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ:

– nemovitosti
– zemědělská technika
– zásoby a movité věci
– peníze a ceniny
– věci na volném prostranství
– datové nosiče

POJISTNÁ RIZIKA:

– požár, výbuch, kouř, aerodynamický třesk
– přímý zásah bleskem
– pád letadla, náraz vozidla
– voda z potrubí
– přírodní nebezpečí
– povodně
– přírodní katastrofy
– odcizení
– vniknutí cizího předmětu do stroje
– havárie stroje

Štítky:, , , ,

Expansia 2005 - 2015