Pojištění bytu – domácnosti

Předmětem pojištění bytu – domácnosti jsou:
– peníze, ceniny, cenné papíry
– klenoty, šperky
– drahé kovy a kameny
– výpočetní technika, rádia, gramofony, televizory, videa, fotografické přístroje apod.
– jízdní kola
– zahradní náčiní
– domácí přístroje
– osobní věci členů domácnosti

Pojistná rizika:
– požár
– výbuch
– úder blesku
– havárie vodovodu, topení, plynu a elektroinstalace
– náraz vozidla
– pád letadla
– krádež vloupáním
– vandalismus, graffiti
– vichřice, krupobití
– škody způsobené povodněmi
– škody způsobené vytápěním a zatékáním

Podmínky pojištění bytu – domácnosti jsou obdobné jako u pojištění nemovitosti.
Klient si může zvolit, zda bude pojištění hrazeno v nových cenách nebo cenách časových.
Klient si stanovuje výši spoluúčasti sám.
Důležitým kritériem je i místo a poloha bytu.
Pojištění je dobré každý rok aktualizovat, aby nedocházelo k jejich podhodnocení v případě škodné události, protože věci lze pojistit.
Na novou cenu: v takovém případě, dojde­‑li k naplnění pojistné události, pojišťovna vyplatí částku, za kterou můžete srovnatelnou věc v danou dobu koupit.
Na časovou cenu: pakliže dojde k naplnění pojistné události, vyplácí pojišťovna v tomto případě částku, na kterou bylo pojištění sjednáno, přičemž je zohledňováno opotřebení.

CO SE DO POJIŠTĚNÍ BYTU – DOMÁCNOSTI NEZAHRNUJE

– věci sloužící k podnikání, které jsou zahrnuty v majetku firmy, nejsou tedy osobní věcí majitele
– video, zvuková a paměťová záznamová zařízení
– věci podnájemníků

Věci, které jsou kryty samostatným pojištěním:
– motorová vozidla a stroje s vlastním pohonem, přívěsy s příslušenstvím
– letadla, rogala, paraglidingové padáky
– lodě a jiná plavidla zpravidla od 10 000 Kč
– vzácná exotická zvířata, jejichž chov je výjimečný

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015