Úrazové pojištění individuální, rodinné a skupinové

INDIVIDUÁLNÍ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Sjednává se pro dospělou osobu a dítě.
Předmětem plnění je smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu a denní odškodné za léčení následků.

RODINNÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Je forma úrazového pojištění sjednaná pro všechny členy rodiny.
Předmětem plnění jsou trvalé následky úrazu, smrt následkem úrazu a denní odškodné za dobu léčení úrazu.
Je možné zvolit si odlišné pojistné částky pro jednotlivé členy rodiny.

SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Forma úrazového pojištění určená zaměstnavateli, který pojistí své zaměstnance pro případ úrazu.
Skupinové úrazové pojištění je určeno také kolektivu lidí na krátkodobé období (například výlety, tábory, sportovní akce apod.).

Štítky:,

Expansia 2005 - 2015