Doplňující připojištění k pojištění nemovitosti – domu

Pojišťovny nabízí k pojištění nemovitosti ještě doplňující připojištění, například:

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU Z DRŽBY NEMOVITOSTI

Pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti se vztahuje na veškeré škody způsobené v souvislosti s pojištěnou nemovitostí.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ

Produkt pojištění odpovědnosti za škody lze sjednat pouze pro území České republiky, v případě rozšířené platnosti i včetně Evropské unie.
Při rozšířené platnosti není třeba k cestovnímu pojištění sjednávat pojištění odpovědnosti.
Obvykle se vztahuje i na odpovědnost z držby psa.

PŘIPOJIŠTĚNÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ

Při připojištění solárních panelů jsou rizika totožná s hlavním pojištěním nemovitosti.
Pojistnou částku si volí klient sám na základě hodnoty vystavěných solárních panelů, částka má stanovenu maximální hranici.
Pojištěny musí být všechny solární panely náležející k nemovitosti.

PŘIPOJIŠTĚNÍ TEPELNÝCH ČERPADEL

U připojištění tepelných čerpadel jsou rizika rovněž totožná s hlavním pojištěním nemovitosti.
Pojistnou částku si volí klient na základě hodnoty tepelných čerpadel, která vlastní, částka má stanovenu maximální hranici.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKA ZVÍŘETE

V produktu pojištění odpovědnosti vlastníka zvířete klient pojišťuje sebe jako majitele nebo opatrovníka (osoby, které bylo zvíře svěřeno) proti škodě způsobené svěřeným zvířetem.

Pojistná rizika:
– škody na zdraví způsobené svěřeným zvířetem
– škody na majetku způsobené svěřeným zvířetem
– finanční škody způsobené svěřeným zvířetem

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKA DOMU NEBO BYTU

Pojištění odpovědnosti vlastníka domu nebo bytu je vázáno na pojištění nemovitosti a vztahuje se na vlastníka, správce, majitele nebo nájemce nemovitosti.
Pojištění je platné pouze na území ČR.

Pojistná rizika jsou:
– škoda vzniklá z vlastnictví, držení nebo nájmu domu sloužícího k bydlení
– škoda vzniklá z vlastnictví a provozu v domě určených pro nájemníky
– škoda vzniklá z vlastnictví, držení nebo nájmu pozemku, cesty a plotu přilehlých k pojištěné nemovitosti

POJIŠTĚNÍ ZAHRADY

Pojištění zahrady je zvláštní připojištění k nemovitosti nebo bytu poskytované některými pojišťovnami.
Rizika jsou obdobná jako u hlavního pojištění nemovitosti, zejména vandalismus a živelné pohromy.
Vztahuje se například na zahradní gril, pěstované plodiny a květiny.

POJIŠTĚNÍ CHATY NEBO CHALUPY

Rekreační objekt lze pojistit obdobně jako nemovitost/dům, a to sice produktem pojištění chaty nebo chalupy.
Za rekreační objekt je považována nemovitost obývaná méně než 180 dní v roce.
Zároveň je pojištěna nemovitost, domácnost i osobní věci v domácnosti.
Některé osobní věci mohou být z tohoto pojištění vyloučeny, narozdíl od pojištění bytu, například ceniny, peníze a věci zvláštní hodnoty.

Štítky:, , , , , , , , , , ,

Expansia 2005 - 2015