Zdravotní pojišťovny

V současné době máme 8 pojišťoven, které mohou poskytovat zákonem předepsané zdravotní pojištění.

Výčet zdravotních pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
VZP je největší zdravotní pojišťovna v České republice. Jejími klienty jsou 6,2 miliony obyvatel. Dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví v České republice, jelikož zde existuje od roku 1992.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
ZP MV ČR je největší zaměstnanecká a druhá největší veřejná zdravotní pojišťovna v České republice. Působí zde od roku 1992 a jejích služeb v současnosti využívá na 1 190 000 klientů.

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
VOZP zajišťuje lékařskou péči prostřednictvím odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních od roku 1993. K 1. únoru je stav jejích klientů 625 536.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
ČPZP vznikla 1. října 2009 sloučením České národní zdravotní pojišťovny s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou. Vznikl subjekt se 730 000 pojištěnci a ČPZP se stala 3. největší zdravotní pojišťovnou.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
OZP je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Okamžik vzniku se váže k roku 1993 a nyní čítá cca 700 000 klientů.

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
ZP M-A působí od roku 1993 a v současné době má více než 430 000 klientů.

Revírní bratrská pokladna
RBP byla zřízena v roce 1993. Je jednou z největších zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v ČR, v současné době registruje více než 416 000 pojištěnců. Působí především na severní a střední Moravě a ve Slezsku.

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
ZPŠ byla zřízena 15. 10. 1992 na základě žádosti firmy ŠKODAAUTO, a.s. Nyní čítá cca 137 000 klientů.

Štítky:, , , , ,

Expansia 2005 - 2015