Speciální pojištění odpovědnosti

SPECIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

• POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ČLENY ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI (MANAGEMENTEM SPOLEČNOSTI)
• POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKY
• POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU POSKYTOVÁNÍM ODBORNÝCH SLUŽEB
• POVINNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VZNIKLOU V DŮSLEDKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE •

Připravujeme pro vás

Expansia 2005 - 2015