Pojištění stavebních strojů

V rámci pojištění podnikatelů pojišťovny nabízí další z produktů této řady, a tím je pojištění stavebních strojů. Jedná se o speciální pojištění stavebních strojů a samojízdních strojů. Produkt patří do řady tzv. “all risk” pojištění.
Pojištění stavebních strojů poskytuje podnikatelům a firmám možnost ochrany v případě poškození nebo zničení pojištěného stroje náhodnou událostí, která stavební stroj vyřadí z provozu nebo způsobí jeho částečnou nefunkčnost, zejména vlivem následujících příčin:

– požárem, výbuchem, přímým úderem blesku;
– nárazem nebo zřícením letadla nebo části jeho nákladu;
– povodní, záplavou nebo plovoucím ledem;
– vichřicí a krupobitím;
– sesuvem zeminy, ledu nebo sněhu;
– zřícením skal nebo laviny;
– pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
– tíhou sněhu nebo ledu;
– pádem pojištěného stavebního stroje nebo jeho nárazem;
– vodou vytékající z vodovodních zařízení;
– neodborným nešetrným zacházením, nesprávnou obsluhou.

Z pojištění stavebních strojů jsou vyjmuty škody vzniklé vnitřní mechanickou nebo elektrickou poruchou, jež se kvalifikují jako běžné poruchy stroje.

K pojištění stavebních strojů lze také sjednat doplňujicí připojištění proti riziku odcizení stavebních strojů.

Štítky:, , , ,

Expansia 2005 - 2015