Pojištění nemovitosti – domu

 V rámci pojištění nemovitosti – domu lze pojistit:
– dům ve výstavbě až po hrubou stavbu
– rodinný dům
– bytový dům
– rekreační chatu a chalupu
– zahradní chatka
– stodola, kůlna
– opěrná zeď a plot
– přístavek, přístřešek, altán, bazén a studna
– skleník, fóliovník
– septik
– byt
– nebytový prostor
– garáž samostatně stojící na téže adrese
– movité věci sloužící k výstavbám, opravám nebo rekonstrukcím (stavební materiál, dočasné objekty apod.)

Pojistná rizika:
– požár, výbuch, úder blesku
– vichřice, krupobití a zemětřesení
– povodeň, záplava
– pád stromů a stožárů, sesuv půdy nebo laviny
– zřícení skal nebo zeminy tíhou sněhu nebo námrazou
– náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna
– pád letadla
– havárie vody z vodovodního nebo kanalizačního potrubí
– havárie plynu
– havárie na elektroinstalaci, zkrat nebo přepětí
– odcizení nebo úmyslné poškození

Některá rizika mohou být součástí zvláštního připojištění.

Pojištění nemovitosti – domu je vhodné pro každého vlastníka nemovitosti.
Výše pojistného určuje rozsah rizikových událostí, výše zvolené pojistné částky a lokalita, v níž se nemovitost nachází (nejdražší pojistné se platí v Praze a u nemovitostí nacházejících se v odloučených samotách).
Zpravidla nepojistitelné jsou zátopové oblasti.
Při výběru nízké pojistné částky neobdržíte náhradu do výše pojistné částky, ale jen její poměrnou část k hodnotě nemovitosti.
Při výběru vyšší pojistné částky máte nárok na plnění pouze do výše hodnoty nemovitosti.
Pojišťovna vám poskytne slevu v případě sjednání pojištění nemovitosti a zároveň pojištění domácnosti.
Pojistit lze i jen vybraná rizika.
Některé pojišťovny nabízejí k pojištění domu – nemovitosti i asistenční služby v případě havárie.

Štítky:,

Expansia 2005 - 2015