Pojištění jako doplňková služba kreditních karet

V dnešní době máme možnost kromě klasických debetních karet využívat i kreditní karty, kterými nás banky lákají. Jako lákadlo nabízejí nejrůznější doprovodné služby a nabídky, jednou z nich je i pojištění.
Většina bank ke svým kreditním kartám nabízí pojištění schopnosti splácet, pojištění karty a osobních věcí, cestovní pojištění a další.

Pojištění karty a osobních věcí
Pojištění se vztahuje na neoprávněné transakce spojené s odcizením nebo ztrátou karty i na transakce s použitím PIN.
Pojištění osobních věcí zahrnuje malá zavazadla, pěněženku a jiné. Pokud máte pojištění s vyšším krytím, smlouva se vztahuje i na notebooky a fotoaparáty. Podle krytí jednotlivých pojistných rizik se tedy rozlišuje druh částky, ta se většinou pohybuje v rozmezí 10 až 100 tisíc Kč, přičemž roční pojistné činí od 170 do 780 Kč.
U pojištění osobních věcí je ovšem podmínkou, že spolu s odcizenými osobními věcmi je odcizena i karta samotná.

Cestovní pojištění
Toto pojištění se vztahuje na léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě.
Rozlišuje se pojištění podle délky souvislého pobytu, tedy čím delší dobu na daném místě jste, tím vyšší krytí na jednotlivé části pojištění jsou. Maximální délka pobytu v zahraničí je ovšem obvykle stanovena na 3 měsíce a pojistné částky u léčebných výloh jsou 1,5 a 2,5 mil. Kč.
Při samostatném uzavření cestovního pojištění je sjednáno na určité datum a místo zahraničního pobytu. Sjednány jsou přesné limity plnění a ohled je brán i na věk pojištěné osoby. Pojistný limit u léčebných výloh je 3 mil. Kč.
Klasické cestovní pojištění je pro pobyty v zahraničí mnohem výhodnější, protože si ho sjednáváme na „míru“. K doplňkovému pojištění ke kreditním kartám musíme navíc připočíst náklady na vydání karty a její vedení, poplatky za vedení bankovního účtu, za splácení dlužných částek a další.

Více informací naleznete v článku: Pojištění jako lákadlo kreditních karet

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015