Co se změnilo ve zdravotním pojištění

Nový rok přináší změny v mnoha oblastech, jednou z nich je i zdravotní pojištění. Dochází ke změnám např. v regulačních poplatcích, v pojistném OSVČ, v platbách pojistného za osoby na rodičovské, mění se i lhůty k uložení pokuty a promlčecí lhůty.

 

Změna pojišťovny
Od 1. prosince 2011 mohou občané změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to pouze k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přihlášku je navíc nutné podat nově zvolené zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Šestiměsíční lhůta neplatí u novorozeného dítěte.
Pojistné a dohody o provedení práce
Od 1. ledna 2012 jsou osoby pracující na základě dohody o provedení práce povinny hradit zdravotní pojištění jako zaměstnanci, pokud jejich výdělek v kalendářním měsíci přesáhne 10 000 Kč.
Pojistné OSVČ
Od 1. ledna 2012 došlo ke zvýšení minimální měsíční zálohy na pojistné u osob samostatně výdělečně činných, a to na 1697 Kč.
Regulační poplatky
Regulační poplatek za pobyt v nemocnici se zvýšil na 100 Kč za den. Za celý recept, bez ohledu na počet předepsaných léků a počet balení, se hradí regulační poplatek 30 Kč.
Platba pojistného za osoby na rodičovské
Od 1. dubna 2012 bude stát platit zdravotní pojistné za všechny osoby, které jsou na řádné rodičovské dovolené. Doposud se myslelo jen na ženy, přitom na rodičovské dovolené může být i otec.
Změna lhůty
Od nového roku se prodlužují lhůty k uložení pokuty a promlčecí lhůty. Lhůta k uložení pokuty se prodlužuje na 2 roky a promlčecí lhůta práva vymáhat pojistné z 5 na 10 let.

 

Více informací naleznete v článku Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2012

Štítky:, , ,

Expansia 2005 - 2015