Příspěvky označeny ‘výše pojištění’

pojištění,pojištění investic,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí

Pojištění investic: Investicí v zahraničí je každá majetková hodnota poukázaná do zahraniční dceřinné společnosti v souvislosti s hospodářskými aktivitami českého investora. Může se například jednat o výstavbu nové výrobní kapacity na „zelené louce“, stejně jako o koupi již zavedené výroby, o získání majetkového podílu v zahraniční společnosti, nebo o dodatečný kapitál na podporu obchodní expanze […]

Celý článek Žadný komentář

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění úvěru na předexportní financování

Pojištění úvěru: Předexportním úvěrem je úvěr poskytnutý bankou vývozci na financování výroby pro export a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem i na financování investice pro potřeby výroby pro export. Předexportní úvěr může být použit také na financování komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu pro účely exportu. Při pojištění úvěru je pojištěným banka, přičemž […]

Celý článek Žadný komentář

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění potvrzeného akreditivu,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění potvrzeného akreditivu

Pojištění potvrzeného akreditivu: Dokumentárním akreditivem je písemný závazek banky zahraničního dovozce zaplatit vývozci po předložení předepsaných dokumentů za dodané zboží nebo služby. Vystavený dokumentární akreditiv potvrzuje banka vývozce a ručí tak za závazek banky zahraničního dovozce. Pojištěným je potvrzující banka vývozce proti riziku majetkové újmy v důsledku celkového nebo částečného nezaplacení podle podmínek potvrzeného dokumentárního […]

Celý článek Žadný komentář

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění vývozního odběratelského úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění vývozního odběratelského úvěru

Pojištění vývozního odběratelského úvěru: Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou zahraničnímu dovozci na nákup zboží nebo služeb. Banka zaplatí vývozci a dlužná částka je poté v pravidelných termínech daných úvěrovou smlouvou splácena zahraničním dovozcem. V některých případech je příjemcem úvěru a následně dlužníkem banka zahraničního dovozce. Splatnost vývozního odběratelského úvěru je delší než 2 […]

Celý článek Žadný komentář

pojištěné pohledávky,pojištění bankou financovaného vývozního úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění bankou financovaného vývozního úvěru: Bankou financovaným vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby, který následně od vývozce odkoupí banka bez možnosti zpětného vrácení. U střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru je splatnost delší než 2 roky. Vzhledem k tomu se podmínky pojištění řídí pravidly […]

Celý článek Žadný komentář

Expansia 2005 - 2015