Příspěvky označeny ‘předmět pojištění’

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního úvěru Bankou financovaným vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby, který následně od vývozce odkoupí banka bez možnosti zpětného vrácení. U krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru může být platba odložena nejdéle po dobu 2 let. Při pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního […]

Celý článek Žadný komentář

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru: Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby. U pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru může být platba odložena nejdéle po dobu 2 let. Vývozní dodavatelský úvěr nemá charakter bankovního úvěru a pojištěným je přímo vývozce proti riziku, že zahraniční dovozce ve stanoveném termínu […]

Celý článek Žadný komentář

pojištění,pojištění sedadel,pojistné plnění,předmět pojištění,úrazové pojištění,výše pojištění

Pojištění sedadel

Pojištění sedadel je produkt, který prakticky představuje  úrazové pojištění osob ve vozidle. Jak název napovídá, nevztahuje se toto pojištění na konkrétní lidi, ale na kohokoli, kdo usedne do automobilu. Předmětem pojištění jsou totiž všechna sedadla vozu uvedená v technickém průkazu vozidla, přičemž není zohledněna pozice místa ve voze. Stejnou cenu platíte za rizikovější místo spolujezdce, […]

Celý článek Žadný komentář

pojištění,pojištění čelního skla,pojištění skel,pojištění všech skel,pojistné plnění,předmět pojištění

Pojištění skel

Pojištění skel se vztahuje na případ poškození, zničení nebo odcizení všech skel automobilu jakoukoli nahodilou událostí, ke které došlo samostatně, bez škody na dalších částech motorového vozidla. Výše pojištění skel závisí na velikosti částky, kterou můžete v případě pojistné události, po odečtení vaší spoluúčasti, obdržet od pojišťovny. Předmětem pojištění je buď pouze čelní sklo, které […]

Celý článek Žadný komentář

Expansia 2005 - 2015