Příspěvky označeny ‘pojistná událost’

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění vývozního odběratelského úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění vývozního odběratelského úvěru

Pojištění vývozního odběratelského úvěru: Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou zahraničnímu dovozci na nákup zboží nebo služeb. Banka zaplatí vývozci a dlužná částka je poté v pravidelných termínech daných úvěrovou smlouvou splácena zahraničním dovozcem. V některých případech je příjemcem úvěru a následně dlužníkem banka zahraničního dovozce. Splatnost vývozního odběratelského úvěru je delší než 2 […]

Celý článek Žadný komentář

pojištěné pohledávky,pojištění bankou financovaného vývozního úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění bankou financovaného vývozního úvěru: Bankou financovaným vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby, který následně od vývozce odkoupí banka bez možnosti zpětného vrácení. U střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru je splatnost delší než 2 roky. Vzhledem k tomu se podmínky pojištění řídí pravidly […]

Celý článek Žadný komentář

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění vývozního dodavatelského úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění vývozního dodavatelského úvěru: Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby. U střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru je splatnost delší než 2 roky. Vzhledem k tomu se podmínky pojištění řídí pravidly Konsensu OECD, jež mj. vyžadují, aby zahraniční dovozce zaplatil minimálně 15% předem. EGAP […]

Celý článek Žadný komentář

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního úvěru Bankou financovaným vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby, který následně od vývozce odkoupí banka bez možnosti zpětného vrácení. U krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru může být platba odložena nejdéle po dobu 2 let. Při pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního […]

Celý článek Žadný komentář

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru: Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby. U pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru může být platba odložena nejdéle po dobu 2 let. Vývozní dodavatelský úvěr nemá charakter bankovního úvěru a pojištěným je přímo vývozce proti riziku, že zahraniční dovozce ve stanoveném termínu […]

Celý článek Žadný komentář

Expansia 2005 - 2015