pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního úvěru Bankou financovaným vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby, který následně od vývozce odkoupí banka bez možnosti zpětného vrácení. U krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru může být platba odložena nejdéle po dobu 2 let. Při pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního […]

Celý článek Žadný komentář

pojištěné pohledávky,pojištění,pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru,pojistná událost,předmět pojištění,výše pojištění

Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

Pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru: Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby. U pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru může být platba odložena nejdéle po dobu 2 let. Vývozní dodavatelský úvěr nemá charakter bankovního úvěru a pojištěným je přímo vývozce proti riziku, že zahraniční dovozce ve stanoveném termínu […]

Celý článek Žadný komentář

Expansia 2005 - 2015