pojištění,pojištění čelního skla,pojištění skel,pojištění všech skel,pojistné plnění,předmět pojištění

Pojištění skel

Pojištění skel se vztahuje na případ poškození, zničení nebo odcizení všech skel automobilu jakoukoli nahodilou událostí, ke které došlo samostatně, bez škody na dalších částech motorového vozidla. Výše pojištění skel závisí na velikosti částky, kterou můžete v případě pojistné události, po odečtení vaší spoluúčasti, obdržet od pojišťovny. Předmětem pojištění je buď pouze čelní sklo, které […]

Celý článek Žadný komentář

Speciální pojištění odpovědnosti

SPECIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI • POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ČLENY ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI (MANAGEMENTEM SPOLEČNOSTI) • POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKY • POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU POSKYTOVÁNÍM ODBORNÝCH SLUŽEB • POVINNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VZNIKLOU V DŮSLEDKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE • Připravujeme pro vás

Celý článek Žadný komentář

pojištění,pojištění domácnosti,pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Pojištění se vztahuje na vámi způsobenou škodu při výkonu povolání nebo v běžném občanském životě. Sjednává se buď jako samostatné pojištění nebo ve formě připojištění, například k pojištění domácnosti. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANA Řídí se ustanovením §788, odstavec 2, občanského zákoníku. Je zpravidla doporučeným připojištěním při pojištění domácnosti. Vztahuje se na škody způsobené při činnosti v běžném […]

Celý článek Žadný komentář

havarijní pojištění,pojištění,povinné ručení

Povinné ručení

Uzavřít povinné ručení je povinné ze zákona. Pojištění se vztahuje na každého majitele nebo spolumajitele motorového vozidla provozovaného na veřejných komunikacích. Za ignorování této povinnosti hrozí majiteli pokuta až do výše 40 000 Kč; pokud jako nepojištěný navíc způsobí vozidlem škodu na zdraví nebo majetku jiné osoby, musí uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Povinné […]

Celý článek Žadný komentář

Expansia 2005 - 2015