pojištění odpovědnosti,pojištění profesní odpovědnosti,udržovací pojištění

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje výhradně na profesní činnost, pro kterou je pojištění určeno. Odpovědnost za škodu, která plyne z jiných činností v pojištění profesní odpovědnosti zahrnuta není. Základní rozsah pojištění profesní odpovědnosti za škodu zahrnuje: – odpovědnost za škodu na věci, – odpovědnost za škodu na zdraví, – odpovědnost za finanční škody. Pojištěny jsou […]

Celý článek Žadný komentář

pojištěí odevzdání řidičského průkazu,pojištění,pojištění dopravních pokut,pojištění právních služeb,pojistné plnění

Pojištění pokut, řidičského průkazu a právních služeb

POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH POKUT Pojištění dopravních pokut, nebo také přestupků se vztahuje na peněžitou pokutu uloženou pojištěnému za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o kterém bylo rozhodnuto pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu v přestupkovém řízení, pokud spolu s pokutou byl současně pojištěnému zaznamenán v registru řidičů zákonem stanovený počet bodů. POJIŠTĚNÍ ODEVZDÁNÍ ŘIDIČSKÉHO […]

Celý článek Žadný komentář

all risk,allrisk,havarijní pojištění,pojištění vozidel

Pojištění v rozsahu “AllRisk”

Pojištění v rozsahu AllRisk zahrnuje více rizik současně. Velkou administrativní výhodou je, že u jednoho pojistitele pod jednou smlouvu získáte pojištění všech možných rizik. Platbu provádíte na jeden účet u jediného peněžního ústavu. Další výhoda, plynoucí z předchozího, přichází v době plnění pojistné události. Vyřízení trvá rychleji, komunikujete s jediným pojistitelem. Pojištění AllRisk je výhodné […]

Celý článek Žadný komentář

asistenční služby,povinné ručení

Asistenční služby

Asistenční služby nabízí pomoc motoristům při: – dopravní nehodě – poruše – krádeži – nalezení odcizeného vozidla – ztrátě klíčů – defektu pneu – záměně nebo vyčerpání paliva – vybití baterie, zamrznutí motoru V rámci povinného ručení je proplacen příjezd asistenční služby na místo nehody. Pokud technik asistenční služby zjistí, že oprava vozidla je nemožná […]

Celý článek Žadný komentář

pojištění,pojištění sedadel,pojistné plnění,předmět pojištění,úrazové pojištění,výše pojištění

Pojištění sedadel

Pojištění sedadel je produkt, který prakticky představuje  úrazové pojištění osob ve vozidle. Jak název napovídá, nevztahuje se toto pojištění na konkrétní lidi, ale na kohokoli, kdo usedne do automobilu. Předmětem pojištění jsou totiž všechna sedadla vozu uvedená v technickém průkazu vozidla, přičemž není zohledněna pozice místa ve voze. Stejnou cenu platíte za rizikovější místo spolujezdce, […]

Celý článek Žadný komentář

Expansia 2005 - 2015